Navigare rapidă


Programari Ambulatoriu:

Adulti: 0364-131238 si/sau 0364-131177
Copii: 0364-131140 (pana la ora 15:00)

Locație

Locatie
Locatie 2

Ambulatoriul Integrat Spitalul Clinic de Boli Infectioase
str. Motilor 19 Cluj-Napoca

Contactează-ne

Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale

Compartimentul de Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale (CPCIN) desfășoară activități antiepidemice având ca obiectiv prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale (IN) la asistații și personalul spitalului. Componentele specifice măsurilor antiepidemice aplicate cu caracter permanent și oportun sunt:

 • Supravegherea epidemiologică a IN prin măsurarea indicatorilor de frecvență ai acestora, determinarea tendinței de evoluție a IN, identificarea factorilor de risc pentru IN, promovarea acțiunilor și programelor de prevenire și control a IN și evaluarea activităților desfășurate în acest scop.
 • Analiza specifică asupra morbidității, a aspectelor și caracteristicilor epidemiologice a tulpinilor de microorganisme circulante, analiza epidemiologică a utilizării preparatelor antiinfecțioase, analiza gravității IN privind formele clinice, decesele, complicațiile sau a eventualelor sechele.
 • Elaborarea metodologiei specifice activităților compartimentului pentru prevenirea și controlul IN.
 • Efectuarea anchetei epidemiologice a cazului diagnosticat și a episoadelor epidemice de IN pentru stabilirea factorilor care au dus la această manifestare și stabilirea măsurilor de control.
 • Verificarea respectării normelor de igienă spitalicească privind condițiile de cazare, microclimat, aprovizionare cu apă, supravegherea și controlul activității de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor cu accent față de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală, controlul modului de efectuare a curățeniei curente și a celei generale, supravegherea și controlarea efectuării decontaminării mediului de spital prin curățire și dezinfecție (modul de realizare a dezinfecției curente și periodice), supravegherea și controlul calității prestațiilor efectuate la spălătorie, supravegherea și controlul respectării circuitelor funcționale ale unității, circulația asistaților și vizitatorilor, a personalului și după caz, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceeal.
 • Elaborarea, revizuirea și actualizarea cărții de vizită a spitalului având importanță și implicări administrative și informative privind unitatea noastră medicală.
 • Verificarea respectării normelor de igienă a produselor alimentare și cu precădere a preparatelor dietetice recomandate dependent de vârstă și diverse categorii patologice.
 • Verificarea respectării normelor de sterilitate, asepsie și antisepsie, de menținere a sterilității materialelor sanitare și a soluțiilor injectabile, a modalității de efectuare a tratamentelor parenterale, a explorărilor și tratamentelor care implică inclusiv expunerea nosocomială a mucoaselor.
 • Verificarea respectării măsurilor de precauție pentru prevenirea IN prin respectarea măsurilor de precauții universale, respectarea măsurilor de izolare și a celor de precauție dependent de calea de transmitere a agenților patogeni.
 • Elaborarea și revizuirea periodică a Ghidului de prevenire a IN cu interes general incluzând diagnoza, normativele legislative în vigoare, supravegherea IN, procedurile și precauțiile de izolare, tehnicile aseptice, igiena spitalicească, activitățile antiepidemice de prevenire a IN, normative de sterilizare și alte componente de interes particular.
 • Activități de evaluare și de măsurare a eficienței diverselor activități medicale urmând circuitul informațional și confidențialitatea datelor.
 • Realizarea imunizărilor active adaptate populațional și contextului epidemiologic, în colaborare cu forurile reprezentante ale autorităților de sănătate publică.

Responsabil CPCIN:
Conf. Dr. Irina Brumboiu
Asistent CPCIN: Daniela Petruș - asistent medical igiena si sanatate publica princ. cu scoala postliceala