Navigare rapidă


Protectia datelor

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA

1. Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal - spital click aici; ambulatoriu click aici
2. Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoanele vizate:
    a). Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces - click aici
    b). Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare - click aici
    c). Model de cerere pentru exercitarea dreptului de stergere - click aici

II. Legislatie relevanta:

1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) - click aici

2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - click aici

3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - click aici

4. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electroniceclick aici

5. Decizie nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679click aici

III. Linkuri utile

1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - click aici
3. Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) – click aici

IV. Datele de contact are responsabilului cu protectia datelor (RPD):

telefon: 0722 180 655
fax:0372 009 256
E-mail: protectiadatelor(at)infectioasecluj.ro