Navigare rapidă


Dovada calitatii de asigurat

Dovada calitatii de asigurat se face incepand cu 1.05 .2015 cu:

I. Cardul national de sanatate
- Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS. - devine instrumentul de confirmare a prestării tuturor serviciilor din sistem (PIAS).
- Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului. Pe card şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii:

• Numele şi prenumele asiguratului
• Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
• Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate (CID)
• Data naşterii
• Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Utilizare cardului de sanatate la internare:
- in situatia in care cardul nu a fost activat acesta se va activa la camera de garda/ambulator Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.
- odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat medicului
- va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin.
- instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu.
- utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent in serviciul medical si se validează în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
- pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.

Situaţia în care cardul de sănătate se blochează:
- Dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează.
- In această situaţie, medicul /asistenta care utilizeaza cardul va telefona la numărul de helpdesk 021.202.6995, unde se alocă un număr de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.

II. Adeverinta eliberata de CAS
- daca asiguratul nu are card,prin refuz de primire din motive de constiinta sau religioase, acesta va prezenta adeverinta eliberata de CAS care inlocuieste cardul, valabila 3 luni de la eliberare.
- daca nu a primit cardul,asiguratul beneficiaza de servicii medicale in baza unei adeverinte eliberate de CAS care inlocuieste temporar cardul.